بازخورد مشتری

رضایی

چیزی که توی نگاه اول جذب کننده بود اطلاعات دقیق تاریخی کارمندان و پکیج ویژه تور تخت جمشید بود راهنمای اختصاصی هتل با سطح اطلاعاتش شگفت زدمون کرد.