لیست اتاق ها

Showing 1-4 of 4 results

اتاق ویژه تاریخی (دبل)

1 baths
14 - 20 m2

از: 4,100,000 تومان شب

اتاق نرمال رو به باغ

1 baths
14 - 20 m2

از: 2,600,000 تومان شب

اتاق vip (دبل)

1 baths
25 به بالا m2

از: 3,600,000 تومان شب

نرمال (اقتصادی)

1 baths
25 به بالا m2

از: 2,600,000 تومان شب